Neway
【Neway】四人同行一人免費(即日起至30/09)
1223人已瀏覽
02 Sep 2021
Neway
【Neway】二人同行一人免費(即日起至31/08)
3097人已瀏覽
28 Jul 2021
Neway
【Neway】接種新冠疫苗可免費唱K(即日起至30/06)
3796人已瀏覽
16 Jun 2021
Neway
【Neway】二人同行 一人免費(即日起至30/06)
3804人已瀏覽
08 Jun 2021
Neway
【Neway】長者限定優惠 Happy Hour$55起(即日起至優惠結束)
774人已瀏覽
31 Jan 2020
Neway
【Neway】學生優惠 K-Lunch時段低至$39起(即日起至優惠結束)
475人已瀏覽
14 Oct 2019